Eşti aici

Un cercetător al luminii fizice şi un iubitor al luminii spirituale – Academicianul Ionel-Valentin Vlad

28 Decembrie 2017 / Comunicate de Presă

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la momentul comemorativ dedicat Președintelui Academiei Române, Ionel-Valentin Vlad, miercuri, 27 decembrie 2017:

Îndurerată familie,

Îndoliată adunare,

În urma trecerii la cele veșnice, în data de 24 decembrie 2017, a  Domnului Ionel-Valentin Vlad, Președintele Academiei Române, vă adresăm cuvântul nostru de sincere condoleanțe și profundă compasiune.

Cercetător ştiinţific de prim rang la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, având realizări științifice impresionante, Domnul Ionel-Valentin Vlad a fost membru al Societăţii române de fizică, al Societăţii germane de fizică şi al Societăţii europene de fizică, precum și Profesor asociat la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti. Membru titular al Academiei Române din anul 2009, vicepreşedinte al acesteia din anul 2010, Domnul Ionel-Valentin Vlad a devenit, în anul 2014, Președintele celui mai înalt for ştiinţific şi cultural al României.

Domnul Academician Ionel-Valentin Vlad a fost un om profund credincios. A moștenit această credință de la strămoșii săi maramureșeni, ca mai târziu să și-o consolideze pe rezultatele cercetărilor sale științifice. Specialist în fizica laserilor, studiile și cercetările sale despre lumină l-au condus și spre semnificațiile profund spirituale ale noțiunii de lumină, concept fundamental în teologia mistică răsăriteană, așa cum a mărturisit chiar Domnia sa la primirea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității Politehnice din București, în ziua de 26 ianuarie 2016.

Distinsul Academician Ionel-Valentin Vlad, în calitate de Președinte al Academiei Române, a răspuns întotdeauna cu o largă deschidere și s-a implicat bucuros în inițiativele de colaborare dintre Patriarhia Română și Academia Română.

În timpul mandatului său a apărut volumul al doilea al lucrării: Monahismul ortodox românesc. Istorie, contribuții și repertorizare, rod al unui proiect comun de cercetare. Dacă primul volum a fost lansat aici, la Academie, cu prilejul Zilei Academiei Române – Ziua Ușilor Deschise, în 4 aprilie 2014, cu doar 4 zile înaintea alegerii Domnului Vlad ca Președinte al acesteia, lansarea celui de-al doilea volum a avut loc, în prezența Domniei sale, la Palatul Patriarhiei, în 24 ianuarie 2017.

Cu aceeași bucurie, Domnia sa a continuat tradiţia organizării unei sesiuni comune de comunicări științifice la Patriarhie, în luna ianuarie a fiecărui an, cu prilejul sărbătoririi Unirii Principatelor Române din 24 ianuarie 1859.

Prezența Domniei sale la deschiderea Congreselor de teologie ortodoxă, organizate de Patriarhia Română în lunile mai și octombrie ale fiecărui an, a fost una foarte apreciată. Cuvântările sau prelegerile susținute de Domnia sa în astfel de ocazii, publicate în volumele acestor întruniri ştiinţifice, arată, pe de o parte, pregătirea sa temeinică, iar pe de altă parte, credința sa creştină profundă. Adeseori a vorbit despre rolul fundamental al educației religioase în formarea integrală a copiilor şi a tinerilor, dar şi despre importanţa familiei creștine în societatea contemporană.

În deschiderea sesiunii solemne dedicate Zilei Culturii Naţionale din ziua de 15 ianuarie 2016, Domnia sa a declarat următoarele: „De-a lungul veacurilor, credinţa noastră creştină de aproape 2000 de ani şi limba au reprezentat cei doi stâlpi ai dăinuirii poporului român, ai culturii noastre, în acelaşi timp elemente esenţiale prin care ne-am integrat în cultura şi civilizaţia europeană”.

De fiecare dată când revenea pe plaiurile natale maramureșene, asista la diferite slujbe și ceremonii religioase în bisericile ortodoxe și se bucura mult de faptul că de fiecare dată i se oferea prilejul să se adreseze credincioșilor prezenți, îndemnându-i să cultive și să păstreze cu multă grijă credința strămoșească și valorile perene ale spiritualității creștine românești.

În timpul anului 2016, Domnia sa a coordonat un amplu program jubiliar prilejuit de împlinirea a 150 de ani de la înființarea Academiei Române: 1866-2015. Programul se numea Academia Română – 150 de ani în serviciul Națiunii Române. În prezența Domniei sale, a vicepreședinților Academiei și a altor distinși academicieni, în cadrul Sesiunii comune Patriarhie – Academie de comunicări științifice, din 24 ianuarie 2017, a fost prezentat volumul Slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române – Membri ai Academiei Române (1866-2016), tipărit la Editura BASILICA a Patriarhiei Române în contextul Anului jubiliar al Academiei Române.

Aşadar, dincolo de bogata activitate profesională, Domnul Ionel-Valentin Vlad a cultivat în viața sa dedicată cercetării atât știința, cât și credința în Dumnezeu, fiind un om credincios și discret.

Deşi botezat şi cununat în Biserica Ortodoxă Română, totuşi, din raţiuni practice de proximitate fizică, Domnul Ionel-Valentin Vlad a frecventat slujbele religioase din Biserica Romano-Catolică, devenind apoi efectiv un membru al acestei Biserici. Din acest motiv, slujba de înmormântare a sa va fi oficiată joi, 28 decembrie 2017, în Catedrala romano-catolică „Sfântul Iosif” din Bucureşti, iar înhumarea va avea loc în aceeaşi zi la Cimitirul Bellu din Bucureşti.

În încheiere, apreciind lumina evlaviei sale creştine, întărită în timpul bolii prin multă suferinţă şi răbdare, în acest moment comemorativ de la Academia Română, exprimăm dorinţa de cinstire eternă a memoriei sale prin cuvintele:

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Alte articole despre: