Eşti aici

Membrii Adunării Eparhiale Membrii Adunării Eparhiale

Adunarea Eparhială s-a întrunit la Râmnicu Vâlcea

Adunarea Eparhială, potrivit Statutului de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române, este un organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei.

Astăzi, 13 februarie 2016, membrii Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Râmnicului s-au întrunit în şedinţa anuală de lucru.

Adunarea Eparhială, potrivit Statutului de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române, este un organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei.

Adunarea Eparhială are drept atribuţii susţinerea intereselor şi drepturilor Bisericii şi ale eparhiei, conform cu prevederile canonice, statutare şi regulamentare bisericeşti, veghează la respectarea măsurilor cu caracter unitar prevăzute de Statut, regulamentele bisericeşti şi de hotărârile organismelor bisericeşti centrale privitoare la administrarea bunurilor mobile şi imobile ale unităţilor de cult din întreaga eparhie, precum şi a altor bunuri patrimoniale, culturale şi epitropeşti ale acestora.

De asemenea, Adunarea Eparhială susţine instituţiile şi aşezămintele culturale, social-filantropice şi economice ale eparhiei, aprobă înfiinţarea, desfiinţarea şi delimitarea teritorială a protopopiatelor, la propunerea Consiliului Eparhial, deleagă un cleric şi doi mireni, dintre membrii Adunării Eparhiale, ca reprezentanţi eparhiali, în Adunarea Naţională Bisericească, alege membrii Consiliului Eparhial, la propunerea chiriarhului, alege cei trei membri ai Consistoriului Eparhial şi pe cei doi supleanţi, la propunerea chiriarhului, desemnează, la propunerea chiriarhului, unul, doi sau trei clerici, ca membri în Consistoriul mitropolitan.

Adunarea Eparhială se întruneşte în şedinţă anuală de lucru, în primul trimestru al anului, iar în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. În cadrul Adunării Eparhiale sunt constituite la începutul fiecărui mandat de 4 ani, cinci comisii de lucru permanente, precum: Comisia administrativ-bisericească; Comisia culturală şi educaţională; Comisia economică, bugetară şi patrimonială; Comisia social-filantropică şi Comisia organizatorică, juridică şi de validare.

Alte articole despre: