Eşti aici

Binecuvântare arhierească la Mănăstirea Bistrița în Duminica Ortodoxiei

13 Martie 2022 / Viața Eparhiei

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie în prima duminică din Postul Mare la Mănăstirea Bistrița.

„Prin spiritualitatea ortodoxă omul îl poate cunoaşte în lumină pe Dumnezeu. În sânul Bisericii, credinciosul este chemat să devină după har ceea ce este Dumnezeu după fire. Desăvârşirea aceasta se face prin iubire, care îl face pe om persoană adevărată şi reface unitatea firii sale şi comuniunea lui cu Dumnezeu”, a accentuat Înaltpreasfinția Sa în cuvântul de învățătură împărtășit obștii monahale și pelerinilor prezenți.

„Nu există altă cale pe care credinciosul să se desăvârşească, decât cea urmată de Mântuitorul Hristos şi, de aceea, avem datoria de a păstră dreapta credință. Pentru Sfântul Grigorie Palama „credinţa eliberează pururea neamul nostru de tot felul de rătăciri şi ne întemeiază pe noi în adevăr şi în noi adevărul, din care nimeni nu ne va clinti. Prin credinţa adevărată ieşim în extazul mai presus de înţelegere şi mărturisim acest adevăr cu fapta şi cu cuvântul, nelăsându-ne «purtaţi de orice vânt al învăţăturii» (Efeseni IV, 14), ci stăruind în cunoştinţa cea unită a adevărului creştinilor şi propovăduind vederea cea mai simplă, mai dumnezeiască şi cu adevărat neînşelătoare”.

Îndumnezeirea nu este un fapt individual, ci eclesiologic sau bisericesc. Este rodul desăvârşirii credincioşilor ca membri ai Bisericii, care pentru acest motiv este numită comuniunea îndumnezeirii”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: