Eşti aici

Întâlniri catehetice la Centrul de zi „Dreptul Simeon” al Parohiei Târg Horezu

7 Octombrie 2022 / Social

Membrii Centrului de zi „Dreptul Simeon”, organizat la Parohia Târg Horezu, au participat în ziua de 7 octombrie la activitățile catehetice.

După săvârșirea Acatistului Mântuitorului, părintele Constantin Dorel Vulpe le-a vorbit celor prezenți despre importanța cinstirii sfinților și a sfintelor icoane, amintind cuvântul Sfântului Teodor Studitul pentru care „Întrucât Hristos S‑a născut din Tatăl Cel nevăzut, El nu poate avea chip. Într‑adevăr, ce chip ar putea corespunde Dumnezeirii a Cărei reprezentare este absolut interzisă de Sfânta Scriptură? Dar din momentul în care Hristos S‑a născut dintr‑o Maică ce poate fi văzută, El are firește un chip care corespunde celui al Maicii Sale. Iar dacă arta nu L‑ar putea înfățișa, ar însemna că El nu S‑a născut decât din Tatăl și nu S‑a întrupat. Dar așa ceva ar fi împotriva întregii iconomii dumnezeiești a mântuirii noas­tre. Singura icoană a lui Hristos este și se numește cea a formei trupeşti, care poartă, adică, trăsăturile înfățișării și toate celelalte trăsături exterioare”. 

Sfântul Teodor afirmă că singura posibilitate de a iconiza pe Domnul este să pictăm trăsăturile exterioare ale înfățișării Sale. Pe lemnul icoanei nu descriem întreaga Persoană a lui Hristos,  ci numai înfățișarea Sa exterioară. Atunci când Îl înfățișăm pe Dom­nul, nu‑I reprezentăm nici umanitatea, nici divinitatea, ci Persoa­na Care, potrivit termenilor dogmei de la Calcedon, unește în Sine în chip negrăit – neamestecat și neîmpărțit – cele două naturi, cea dumnezeiască și cea omenească.

Sfântul Nichifor, Patriarhul Constantinopolului, dar și scrierile Sfântului Sinod de la Niceea afirmă același lucru: pictura, partea trupească a celui scris măr­turisește forma și figura acestuia ... Icoana Dumnezeu‑omului nu este altceva decât o asemănare care înfățișează partea trupească, înfățișarea exterioară a chipului Său”.

Alte articole despre: