Eşti aici

Slujbe

 • Sfinţii Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânișoara

  Slujba Sfinţilor Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânișoara

  De Dumnezeu iubitorilor Părinţi, suindu-vă în munţii faptelor bune, locaşuri Preasfântului Duh v-aţi arătat, iar acum ca făclia în sfeşnic luminaţi în lume, Cuvioşilor Neofit şi Meletie; rugaţi-vă lui Hristos-Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

  6 Iulie 2016
 • Sfinţii Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu

  Slujba Sfinţilor Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu

  Dascăli ai rugăciunii neîncetate și ai luptelor duhovnicești v-ați arătat, Cuvioşilor Daniil şi Misail, că de iubirea Mântuitorului Hristos nedespărţiţi fiind, cu apostolească râvnă Preasfintei Treimi aţi slujit cu osârdie, în peşteri nevoindu-vă. Pentru aceasta  cerem cu smerenie: Rugaţi-vă, să se mântuiască sufletele noastre!

  6 Iulie 2016
 • Slujba Sfinţilor și de Dumnezeu Încununaţilor Împăraţi și Mucenici Brâncoveni

  Voia Tatălui Mântuitorul răstignindu-Se a împlinit-o, rămânând întru dragostea Tatălui; ci pe Acesta urmând, Brâncovenilor, şi slava lumii călcând-o, Slăviţilor, voia tatălui muceniceşte aţi împlinit, cu care încununându-vă, Stăpânului a toate pomeniţi-ne.

  23 Iunie 2015
 • Slujba Sfântului Sfinţit Mucenic Antim Ivireanul, Mitropolitul Ungrovlahiei

  Sfinte Părinte Ierarhe Antim, după vrednicie ai fost rânduit păstor şi învăţător turmei tale, şi cu înţelepciune dumnezeiască ai revărsat râurile sfintelor tale cuvinte. Viaţa ai pus-o pentru păstoriţii tăi şi cununa muceniciei ai dobândit de la Hristos Dumnezeu, pe Care roagă-L, Sfinte Părinte Ierarhe Antim, să dăruiască pace şi mare milă celor ce săvârşesc sfântă pomenirea ta.

  23 Iunie 2015
 • Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul

  Slujba Preacuviosului Părinte Grigorie Decapolitul

  Chip te-ai făcut înfrânării şi prin dumnezeiescul Duh pe toţi i-ai luminat. Alergarea dreptei credinţe ai săvârşit-o şi cu învăţăturile lumea ai luminat şi ai mustrat cugetele celor rău credincioşi, Părinte cuvioase Grigore, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

  23 Iunie 2015
 • Sfântul Ierarh Nifon

  Slujba Părintelui nostru Nifon, Patriarhul Constantinopolului

  Cu faptele dreptei credinţe strălucind toată Biserica ai luminat, însoţindu-te cu smerenia cea dătătoare de înălţare, tu, cinstea cea mărită a celor două sfinte locaşuri, podoaba şi înfrumuseţarea patriarhilor, Mărite Nifon. Iar acum umple de dumnezeieşti daruri pe cei ce cu credinţă te măresc pe tine.

  23 Iunie 2015