Părintele Stăniloae

  • Sfinții trăiesc în viața lor pământească transparența Învierii ...

    „Sfinții sunt remarcabili nu ca niște eroi sau specialiști pe care este greu să îi înlocuiești, ci prin această forță spirituală, prin forța iubirii, a rugăciunii pentru oameni care este în ei, mai mult decât prin faptele lor. Nu fapta umană în sine, ci puterea lui Dumnezeu care strălucește în faptele lor și din ei înșiși, îi face transparenți lui Dumnezeu, Care face să iradieze capacitățile lor umane înrădăcinate în lumina dumnezeiască. Sfințenia este manifestarea îndumnezeirii omului.

    24 Aprilie 2017
  • (Video) Sfânta Treime Dumnezeul iubirii și a conștiinței

    Sfânta Treime este suprema taină a existenţei, care explică însă toate, sau fără de care nu se poate explica nimic. De aceea, deşi e suprema taină, este întrucâtva inteligibilă, conformă până la un loc unei logici.

    19 Iunie 2016