mănăstire. Sfânta Treime

  • Sfânta Treime - sărbătoarea Mănăstirii Cozia

    Scăldându-şi zidurile încărcate de istorie în valurile tumultoase ale înaltelor talazuri ale Oltului, care îşi adună apele risipite printre stâncile abrupte ale trecătorii, Mănăstirea Cozia e situată într-unul din peisajele carpatine cele mai pitoreşti, constituind una dintre mândriile Olteniei şi spiritualităţii româneşti. 

    5 Iunie 2017