Eşti aici

Eveniment religios-cultural în Parohia Valea Bisericii

13 Noiembrie 2015 / Cultural

Duminică, 1 noiembrie 2015, în biserica Parohiei Valea Bisericii, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, după săvârşirea Sfintei Liturghii, s-a desfăşurat evenimentul religios-cultural intitulat „Recunoştinţă”, aflat deja la cea de-a V-a ediţie.

Duminică, 1 noiembrie 2015, în biserica Parohiei Valea Bisericii, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, din comuna Orleşti, județul Vâlcea, după săvârşirea Sfintei Liturghii, cu înalta binecuvântare a IPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, s-a desfăşurat evenimentul religios-cultural intitulat „Recunoştinţă”, aflat deja la cea de-a cincea ediţie. La manifestare au luat parte clerici şi monahi, oameni de cultură, credincioşi de toate vârstele, cât şi cadre didactice ale Școlii Orleşti, alături de autorităţile locale, într-un număr de peste cinci sute de persoane.

Având ca motiv de însufleţire cuvântul Sfântului Apostol Pavel -„ Mulţumiţi pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu,întru Hristos Iisus!” (I Tesaloniceni 5, 18), cât şi cuvintele rostite ca îndemn al nostru la recunoştinţă faţă de Dumnezeu pentru toate, ale celui între sfinţi Părintele nostru Ioan Gură de Aur, în al cărui an comemorativ ne aflăm, şi anume - „Dumnezeu cere recunoştinţa noastră, nu fiindcă are trebuinţă de ea, ci pentru a ne face vrednici de daruri mai mari din partea Lui. Cine mulţumeşte, acela câştigă mila Domnului, cu înzecit prisos, cu tot mai spornică dobânda!”, s-a  organizat în cadrul activităţilor acestui binecuvântat eveniment local o frumoasă procesiune în dealul Criseasca, unde se află o cruce înaltă de 26 metri, ridicată în cinstea agricultorilor ce au trudit pe aceste rodnice meleaguri străbune, înălţând aici rugăciuni  de mulţumire pentru toate darurile şi recoltele primite de la Dumnezeu Cel Întreit în Persoane.

Evenimentul religios-cultural a continuat  sub numele generic de „Cenaclu”, dând relevanţă cuvintelor spuse de Nichifor Crainic, referindu-se la împreună-lucrarea culturii şi religiei în societate: „Spiritul divin în dialog cu geniul uman, iată modalitatea ideală de fuziune între cultură şi religie”. Astfel, în căminul cultural al comunei, Parohia Valea Bisericii a organizat şi susţinut un program de muzică religioasă şi folcloric-universală, interpretate de grupul de cvartet bărbătesc „Osana” din Râmnicu Vâlcea, condus de diacon Liviu Găman, pricesne interpretate de solista Ştefania Stoica din Iaşi, poezii - creaţii proprii: d-na av. Alina Neagoe şi d-ra prof. Mădălina Bărbulescu, membre ale Societăţii Culturale „Anton Pann” - Râmnicu Vâlcea, cât şi elevii Daniela Truşcă şi Alexandru Sîia, din parohia noastră. Poeziile au fost recitate pe fond muzical de chitară, program susţinut de pr. Emanuel Găman. Au mai susţinut scurte recitaluri la chitară şi orgă tinerii elevi Vlad Tudor şi Gabriel Diaconu. Programul a fost completat de grupul de elevi ai Școlii Orleşti, coordonaţi de pr. paroh Sîia Luca-Georgian şi prof. de religie, Didona Argentoianu, iar în încheiere s-a derulat o scurtă scenetă de teatru, prezentată de trupa „Aşchiuţele”, sub coordonarea prof. de limba şi literatura română, Dragoş Zaharia. La final s-au acordat premii speciale celor care  sprijină proiectele social-educaţionale desfăşurate de parohie. Recepţia din finalul evenimentului a consfinţit şi întărit ideea de a continua în fiecare an acestă  manifestare ce implică instituțile de seamă din mediul rural, biserică, școală și primărie.

Alte articole despre: