Eşti aici

O conlucrare exemplară între Protoierie şi Primărie

12 Decembrie 2017 / Comunicate de Presă

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rostit cu prilejul sfinţirii Centrului de sănătate multifuncţional Sfântul Ierarh Nectarie, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului, Primăria Sector 6 Capitală, marți, 12 decembrie 2017:

 

Am venit cu bucurie să vedem şi să binecuvântăm acest Centru de sănătate multifuncționalaflat sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nectarie, grabnic ajutător și tămăduitor de boli, sfânt care a adus, de-a lungul vremii, speranță și vindecare multor oameni deznădăjduiți și bolnavi.

În contextul lumii actuale, în care boala produce multă durere, iar ajutorarea aproapelui este o lucrare de înviere a sufletului din suferință, nădăjduim ca acest centru să aducă speranță, lumină și liniște în viața multora dintre semenii noștri aflaţi în grele încercări.

Inaugurarea acestei instituţii medicale evidențiază buna colaborare existentă între Protoieria Sectorului 6 Capitală şi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, două instituții care conlucrează pentru a sprijini diferite categorii sociale defavorizate ce au nevoie de ajutor material şi duhovnicesc.

Buna rodire a acestui parteneriat s-a concretizat în numeroase proiecte sociale, educaționale şi culturale spre folosul aproapelui. Astfel, alinarea suferinţelor celor bolnavi prin asistenţă spirituală, dar şi prin sprijinirea actului medical, precum şi susţinerea educaţiei în rândul copiilor şi tinerilor lipsiţi de posibilităţi materiale sunt două dintre obiectivele majore ale conlucrării dintre cele două instituţii.

În aceste momente ne aducem aminte de cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur care spune că Biserica este spital şi nu tribunal; nu te judecă, ci îți dăruiește iertare de păcate.

Pe lângă misiunea ei principală care priveşte mântuirea credincioşilor, Biserica depune eforturi, împreună cu personalul medical, pentru vindecarea şi alinarea suferinţelor celor bolnavi, dovadă fiind cele 45 de instituţii medicale şi farmaceutice care funcţionează în prezent în Patriarhia Română, dar şi sprijinul pe care îl acordă actului medical, mai ales prin campaniile Donează sânge, salvează o viaţă şi Sănătate pentru sate.

Astfel, dotarea cabinetelor stomatologice din cadrul Centrului de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie” cu echipamente de ultimă generaţie constituie o faptă a iubirii milostivepe care Protoieria Sectorului 6 al Capitalei o realizează pentru oamenii bolnavi cu posibilităţi financiare reduse, încât nu pot acoperi toate cheltuielile privind tratamentul medical. Aparatura și instrumentele medicale donate vor contribui la refacerea sănătăţii trupeşti a celor care solicită ajutor acestui nou centru medico-social.

Alte două proiecte importante susținute de cele două instituţii ţin cont de cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur care spune că, înainte de toate, trebuie să oferim copiilor noștri o educație bună. Dacă-ţi iubeşti copilul – spune el – arat-o prin educaţia pe care i-o dai. În acest sens, Centrul de zi „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, dar şi Centrul social multifuncţional „Sfântul Andrei” au un rol important în supravegherea, îngrijirea și educaţia celor 170 de copii de vârstă preșcolară din Sectorul 6 al Capitalei.

De asemenea, în vederea susţinerii actului educaţional, peste 350 de copii au primit, la început de an şcolar, ghiozdane și rechizite din partea celor 24 de parohii ale Protopopiatului Sector 6 Capitală. Copiii provin din familii ce se confruntă cu dificultăți financiare, familii monoparentale sau familii numeroase, cu probleme de sănătate, familii care sunt incluse în programele de sprijin susţinute de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 6 în vederea prevenirii marginalizării sociale.

Banca Locală de Alimente Sector 6 este un proiect de mare importanţă socială, prin intermediul căruia va fi pusă în practică, probabil pentru prima dată în România, o paradigmă modernă de abordare a fenomenului dăunător al risipei alimentare, adică a unui mod de comportament  cu efecte negative în plan economic, social şi de protecţie a mediului înconjurător.

Proiectul menţionat beneficiază de un teren pus la dispoziţie de Patriarhia Română prin Asociaţia Diaconia.  Acest proiect a fost aprobat de Consiliul Local al Sectorului 6 în luna iunie a anului 2015, primind, în februarie 2016, girul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Se estimează că, prin intermediul Băncii Locale de Alimente Sector 6, peste 35.000 de persoane vulnerabile din comunitate vor beneficia de alimentele necesare traiului de zi cu zi.

Cu multă preţuire, felicităm toate persoanele din instituţiile care au susţinut aceste proiecte în folosul aproapelui, pe cei care au sprijinit construcţia acestui centru medical şi, îndeosebi, pe medicii şi pe ostenitorii din acest centru.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Cel ce binecuvintează credința lucrătoare prin iubire milostivă, să dăruiască vindecare trupească şi sufletească tuturor oamenilor suferinzi şi să împărtăşească harul Său celor care îi ajută pe cei bolnavi.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto Credit: Ziarul Lumina

Alte articole despre: