Eşti aici

ANUNȚ PRIVIND ATRIBUIREA FOLOSINȚEI GRATUITE PENTRU CHIOȘCURILE BISERICII „SFÂNTUL GHEORGHE”

25 August 2022 / Administrativ

Parohia Sfântul Gheorghe scoate la licitație folosința a două chioșcuri cu suprafața de 31 mp, amplasate pe terenul parohiei (vatra bisericii), care au ca destinație activități comerciale, în principal vânzare de produse de panificație.

Caiet de sarcini pentru comodat

chioșcuri biserica Sfântul Gheorghe

  1. Eligibilitate ofertanți:

            Pot depune oferte de comodat în perioada 25.08.2022-25.09.2022, în condițiile și termenele stabilite prin prezenta, orice unitate de cult ortodoxă sau persoană juridică având ca asociat unic o unitate de cult ortodoxă care prin obiectul ei de activitate nu va perturba serviciul religios prin poluarea sonoră și/sau vizuală (cu titlu exemplificativ: bar, restaurant, terasă, comerț cu tutun, băuturi, obiecte de uz intim ș.a.m.d).

  1. Condiții:

- Contractul de comodat se încheie pe o perioadă de 1-3 ani de zile cu posibilitate de prelungire prin act adițional.
- Comodatarii nu vor perturba desfășurarea slujbelor și a evenimentelor care se vor desfășura în biserica parohială și în incinta acesteia.
- Comodatarii se obligă și își asumă, în mod expres și irevocabil, că programul zilnic de funcționare nu va depăși ora 22.00.
- Comodatarii nu vor amplasa reclame luminoase / panouri publicitare și nu vor amplasa bănci/scaune sau mese în proximitatea imobilelor. Comodatarii închiriază exclusiv suprafețele indicate, nu și proximitatea acestora.
- Comodatarii nu vor depozita stocuri, lăzi/cutii, ambalaje lângă imobile și vor depozita deșeurile produse în locurile special amenajate și cu respectarea tuturor dispozițiilor legale.
- Costul utilităților/salubrității care vor fi suportate de comodatari.

Alte articole despre: