Eşti aici

Binecuvântare arhierească la hramul istoric al Mănăstirii Arnota

8 Noiembrie 2022 / Viața Eparhiei

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie marți, 8 noiembrie, la Mănăstirea Arnota, care și-a sărbătorit hramul istoric: Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

„Sfinţii Arhangheli sunt mesagerii lui Dumnezeu în Creaţie, învăţându-i pe oameni slujirea Lui. În Vechiul Testament, îngerii erau glasul Domnului, iar în Noul Testament, după întruparea Cuvântului, îngerii Îi sunt mărturisitori şi slujitori: „Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El" (Coloseni I, 16)”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în cuvântul de învățătură împărtășit obștii monahale și pelerinilor prezenți.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că tot „ceea ce s-a rostit prin îngeri a fost împlinit şi tot ceea ce a fost urmat din cuvintele transmise prin îngeri a fost răsplătit:  «s-a adeverit cuvântul grăit prin îngeri şi orice călcare de poruncă şi orice neascultare şi-a primit dreapta răsplătire» (Evrei II, 2).

Sfinţii Îngeri sunt mărturisitori ai slavei lui Hristos (Ioan I, 51), slujitori ai harului (Ioan V, 4),  sunt cei care vestesc păstorilor Naşterea Mântuitorului (Luca II, 9-15),  mărturisitori ai realităţii întrupării Cuvântului lui Dumnezeu (I Timotei III, 16; I Timotei V, 21) și mărturisitorii Învierii (Luca XXIV, 4-7; 24, 23), dar și  vestitori ai celei de a doua veniri a Domnului (I Tesaloniceni IV, 16; II Tesaloniceni I, 7).

Uneori, ei apar sub formă de nori şi de foc (Ieşirea XIII, 21-22; XXIII, 20-23), alteori, sub formă de glasuri fără chip (Facerea XXI, 17), ori „pară de foc” (Evrei I, 7).

Biserica îi cinstește în chip deosebit pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și mărturisește credința în ajutorul lor.  Sfântul Arhanghel Mihail este îngerul dreptății și împlinitorul legii lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsei arată că el va aduce biruința asupra diavolului și a slujitorilor lui. Arhanghelul Mihail a mers înaintea poporului evreu când a ieșit din țara Egiptului și a ajutat dintotdeauna pe cei nedreptățiți, fiind pomenit  de către profetul Daniel: „Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor”.

Sfântul Gavriil este arhanghelul blândeții și al milei dumnezeiești, al bunelor vestiri, profețind în Vechiul Testament nașterea proorocilor și a drepților lui Dumnezeu. Gavriil a făcut cunoscută lumii cea mai mare veste: întruparea și nașterea Fiului lui Dumnezeu din Sfânta Fecioară Maria.

Îngerii se află mereu în apropierea lui Dumnezeu și, de aceea, să cerem mijlocirea rugăciunilor noastre înaintea Preasfintei Treimi”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: