mantuirea

  • Avva Dorotei

    Cei ce nu au povățuitor cad ca funzele.
    Mântuirea vine acolo unde se păzesc poruncile și se ascultă sfaturile.

    31 Decembrie 2015