Eşti aici

„Fiul lui Dumnezeu S-a tăiat împrejur la trup, ca să ne aducă nouă duhovnicească tăiere împrejur”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în prima zi a noului an

1 Ianuarie 2020 / Viața Eparhiei

„Să încercăm să tindem către sfințenie, ca Însuși Dumnezeu, izvorul sfințeniei, să se pogoare asupra noastră!”, a fost îndemnul Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, împărtășit în prima zi a noului an preoților și credincioșilor de la Biserica Înălțarea Domnului și Sfântul Ierarh Spiridon din cartierul Ostroveni al municipiului Râmnicu-Vâlcea.

Chiriarhul Râmnicului a arătat că „înomenirea Fiului lui Dumnezeu, a doua Persoană a Sfintei Treimi, Cuvântul sau Logosul, a avut ca scop, pe de o parte, scoaterea omului din păcatul strămoșesc după căderea lui Adam și a Evei, așa cum spune și cântarea bisericească alcătuită de Ioan Monahul: „Pe cel după chip și după asemănare, văzându-l Iisus stricat din pricina călcării poruncii, plecând cerurile S-a pogorât și S-a sălășluit în pântecele Fecioarei fără schimbare, ca într-însul să înnoiască pe Adam cel stricat”. Pe de altă parte, este urmărită îndeosebi îndumnezeirea omului. Pentru aceea, a avut loc și tăierea-împrejur, o împlinire a prescripțiilor vechi testamentare și o adeverire a realității de netăgăduit a trupului Mântuitorului Hristos. La acest moment istoric și duhovnicesc, Pruncul a primit numele Iisus: Şi când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, I-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger, mai înainte de a se zămisli în pântece (Luca II,21), așa cum Arhanghelul Gabriel a spus Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, în ziua Bunei Vestiri: Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său (Luca I, 31-33).

Totodată, după cum arată Părinții Bisericii, Fiul lui Dumnezeu S-a tăiat împrejur la trup, ca să ne aducă nouă duhovnicească tăiere împrejur, pentru că, sfârşindu-se legea cea veche, care era după trup, a început cea nouă, duhovnicească.

 Semnificația profundă a acestei zile este dată și de faptul că acest eveniment s-a petrecut în cea de-a opta zi, scriidu-ne nouă cu sângele Său viaţa cea viitoare, după cum ne încredințează Sfântul Grigorie de Nissa: „Cea de a opta zi s-a aşezat prin lege, ca veacul al optulea, ce va să fie prin optime, să mi-l însemneze mie”.

Învățăm, așadar, în această zi că, precum omul cel vechi, trupesc tăia împrejur pe omul cel simţit, aşa şi cel duhovnicesc este dator a-şi tăia împrejur patimile cele sufleteşti”, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

Alte articole despre: