Duhul Sfânt

  • Sfântul Duh Se împărtăşeşte persoanelor...

    Sfântul Duh Se împărtăşeşte persoanelor, însemnând pe fiecare membru al Bisericii cu o pecete a raportului personal şi unic cu Treimea, devenind prezent în fiecare persoană.

    3 Iunie 2017
  • Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh

    Binecuvântat eşti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce preaînţelepti pe pescari ai arătat, trimiţându-le lor Duhul Sfânt, şi printr-înşii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, mărire Ţie.

    23 Iunie 2015