Eşti aici

Aceasta este viața veșnică. Studii de gnoseologie patristică

Volumul intitulat Aceasta este viața veșnică. Studii de gnoseologie patristică a apărut la Editura Praxis în anul 2015, sub semnătura Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Data publicației: 
Noiembrie 2015

S-a susţinut că gândirea creştină este tributară filosofiei greceşti, că Sfinții Părinți și scriitorii bisericești doar au încreştinat filosofia greacă. Este adevărat că Sfinţii Părinţi au studiat în renumitele școli grecești, dar educaţia lor cărturărească a influenţat doar partea formală, exterioară a gândirii lor, nu conţinutul. 
În ceea ce privește gnoseologia, teologia patristică se deosebește fundamental de filosofia greacă, aceasta punând accent pe cunoașterea personală în cunoașterea adevărului. Adevărul nu este privit ca o noțiune abstractă, ci ca o persoană reală: Eu sunt Calea, Adevărul și Viața (Ioan 14, 6), mărturisește Mântuitorul Hristos. 
Această problemă, a gnoseologiei în teologia patristică, este analizată cu o acrivie științifică exemplară de către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, în volumul de față, apărut în colecția Studia Academica a Editurii Praxis.
Volumul este împărțit în șapte capitole, fiecare dintre ele analizând învățătura despre cunoașterea lui Dumnezeu în scrierile anumitor Sfinți Părinți sau scriitori bisericești, precum: Sfântul Chiril al Alexandriei, Evagrie Ponticul, Sf. Maxim Mărturisitorul, Sf. Grigorie Palama, Sf. Grigorie de Nyssa.
Întreaga scriere subliniază faptul că nefiind cunoașterea lui Dumnezeu o cunoaştere intelectuală, livrescă, ci experierea Cuvântului în viaţa credinciosului, aceasta presupune un anumit efort din partea omului; numai după o anumită curăţire a omului, după eliberarea lui de patimi, se poate ajunge către creşterea în cunoaşterea lui Dumnezeu. Prin nevoinţă continuă şi smerenie, omul ajunge la curăţirea sufletului şi vederea lui Dumnezeu, ce aduce dreapta cunoaştere a lui Dumnezeu: Urcând cu smerenie la mintea viguroasă şi aţintind ochiul inimii spre neobişnuita înţelegere a lucrurilor.
Volumul reprezintă o contribuție excepțională pentru teologia românească, fiind o lucrare foarte bine documentată, cu un aparat critic exhaustiv, întocmită cu meticulozitate şi scrisă într-un stil academic. Acest tratat de gnoseologie patristică constituie o lucrare valoroasă şi utilă atât pentru cercetarea patristică, cât și pentru cea dogmatică.

Pentru cumpărarea volumului puteți accesa și http://www.librariasophia.ro/carti-Aceasta-este-via%C5%A3a-ve%C5%9Fnic%C...