Eşti aici

Rugăciuni la toată vremea şi trebuinţa

Rugăciune pentru luminarea minţii

23 Iunie 2015 / Rugăciuni

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, luminează minţile copiilor noştri cu harul Tău cel dătător de viaţă. Tu, Care dai celor înţelepţi înţelep­ciunea şi celor pricepuţi price­perea, trimite peste ei Duhul Tău cel Sfânt, dătătorul înţelepciunii, al cunoştinţei şi al înţelegerii. Tu i-ai luminat pe aleşii Tăi în toată vremea. Tu i-ai insuflat pe cei trei mari dascăli ai lumii şi Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântăto­rul şi Ioan Gură de Aur şi s-au arătat vase alese ale sfinţeniei, răspândind în lume dreapta cre­dinţă. Tu ai luminat-o pe Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina şi ea a ruşinat mulţimea ritorilor păgâni. Tu, Doamne, luminează-i şi pe copiii noştri (numele), ca să în­veţe cele bine plăcute Ţie şi să se umple de cunoştinţa adevă­rului. Dă-le lor ştiinţă, pricepe­re, răbdare şi chibzuinţă. Să nu primească ei cunoştinţe pierză­toare de suflet, nici să înveţe ce e urât de Dumnezeu. Fă-i ascul­tători faţă de dascălii care îi învaţă cele bune şi sârguincioşi în îndeplinirea celor ce li s-au rânduit. Iar la vremea potrivi­tă, Doamne, ajută-i să găsească locul în care să folosească cele pe care le-au învăţat şi să mun­cească spre binele lor şi spre folosul aproapelui. Tu îi osân­deşti pe cei care îşi îngroapă talanţii şi îi binecuvântezi pe cei care îi înmulţesc cu pricepere. Rânduieşte-le Tu, Doam­ne, Cel Ce rânduieşti toate spre mântuire, unde să muncească, ce să muncească şi cum să muncească. Dă-le lor, Doamne, spor în toată lucrarea cea bună şi-i întăreşte în credinţă ca să Te mărturisească printr-o vieţuire cu­rată până în ultima zi a vieţii lor. Amin.

Alte articole despre: