Postul

  • Cuvânt despre Post

    Postul cel sufletesc

    Postul cel sufletesc, care se mai numeşte postul de fapte, de purtări, nu ţine un anumit timp, ci el începe la naştere şi se termină la moartea noastră. Postul sufletesc e obligatoriu, deopotrivă, pentru cei sănătoşi, ca şi pentru cei bolnavi, pentru copii, ca şi pentru bătrâni, pentru săraci, ca şi pentru bogaţi.

    24 Februarie 2017