Eşti aici

Centrul de Pelerinaj „Sfântul Andrei”

23 Iunie 2015 / Pelerinaje interne

Adresa: Str. Căpitan Negoescu, nr. 1, cod poștal 240175, Râmnicu-Vâlcea, Județul Vâlcea

Tel. 0722227258/ 0770598680

Modalități și condiții de înscriere

Pentru a vă înscrie într-un pelerinaj trebuie să urmați următorii pași:

  • Să vă adresați direct Centrului de Pelerinaj,
  • Să apelați la numerele de contact al coordonatorului de pelerinaj sau al responsabilului cu efectuarea pelerinajului,
  • Să luați legătura cu preotul parohiei de care aparțineți pentru că el vă poate înscrie în pelerinaj,
  • Să trimiteți un e-mail sau un SMS la adresele afișate pe si-teul  Centrului de Pelerinaj sau la unul dintelefoanele afișate
  • Pentru  înscriere,  programul specific fiecărui pelerinaj se află la dispoziţia tuturor doritorilor la sediul Centrului de Pelerinaj şi pe site-ul Arhiepiscopiei. 
  • Achitarea unei sume corespunzătoare unui anumit pelerinaj, sau a avansului pentru acesta, constituie acceptul pelerinului în privinţa tuturor condiţiilor. Programul poate menţiona preţuri diferite, în funcţie de numărul  persoanelor  înscrise în acel grup.

 

A) PENTRU PELERINAJE EXTERNE

Pelerinul este obligat, la înscriere, să achite cel puţin un avans de aproximativ 50% din preţul pelerinajului (extern), urmând ca diferenţa să o achite cu cel puţin 40 zile calendaristice premergătoare plecării în pelerinajul solicitat, suma fiind în funcţie de numărul de înscrişi în acel grup, în acel moment, conform programului. Plata se poate face, prin depunere numerar la Centru de Pelerinaj, iar chitanţa primită la depunerea banilor constituie dovada plăţii.

Centrul de Pelerinaj întocmeşte cu prilejul înscrierii şi a achitării parţiale sau integrale, documentele de plată corespunzătoare sumei depuse, pelerinul punându-i la dispoziţie spre copiere, cartea de identitate iar, pentru pelerinajele în ţările din afara Uniunii Europene, şi  paşaportul (sau copiile acestora trimise prin poştă, pe fax sau email). Pelerinul are obligaţia de a preciza dacă numele din paşaport NU coincide cu cel din cartea de identitate, purtând integral această responsabilitate.

Pentru pelerinaje externe, dacă pelerinul nu achită integral suma pelerinajului cu cel puţin 30 de zile mai înainte de data plecării în pelerinajul înscris, Centrul de Pelerinaj îşi rezervă dreptul să reţină plăţile efectuate.

În cazul în care nu se organizează pelerinajul, pelerinul primeşte integral banii depuşi.

În cazul în care pelerinul renunță la pelerinaj din dorinţă proprie, Centrul de Pelerinaj va returna banii depuşi de acesta, în urma unei cereri scrise, depuse la Centru, în funcţie de perioada rămasă până la plecarea în pelerinaj, astfel:

- cu 40 zile calendaristice înainte de plecare, Centrul de Pelerinaj returnează integral sumele depuse, mai puţin comisionul băncii;

- cu 39-35 zile înainte, Centrul de Pelerinaj returnează sumele depuse, mai puţin comisionul băncii şi 20 % din suma depusă;

- cu 35-30 zile înainte de pelerinaj, Centrul de Pelerinaj opreşte 50% din valoarea pelerinajului, plus comisioanele bancare aferente returnării diferenţei de bani. Sub 30 de zile calendaristice mai înainte de plecarea în pelerinajul înscris nu se mai pot recupera banii depuşi decât prin poliţa Asigurării Storno.

Pelerinul are obligaţia ca la îmbarcarea în mijlocul de transport cu care urmează să efectueze călătoria, să achite taxele prevăzute în program ca nefiind incluse în factură, dar obligatorii (tips, vize …). Neprezentarea în timp util la îmbarcare sau neplata sumelor prevăzute de program ca fiind neincluse dar obligatorii, duce la pierderea integrală a sumelor depuse.

Pelerinul nu poate solicita Centrul de Pelerinaj despăgubiri, în cazul în care anularea pelerinajului s-a datorat unui caz de forţă majoră  sau ambasada a refuzat să-i acorde viza, dacă nu s-a întrunit grupul minim, sau dacă nu doreşte continuarea pelerinajului până la sfârşit. Centrul de Pelerinaj nu este răspunzătoare pentru pagubele sau inconvenientele produse prin întârzierea, înlocuirea mijlocului de transport sau a hotelului, modificarea de traseu sau program, pierderea sau rătăcirea bagajelor.

Pelerinul are obligaţia să se asigure că este în regulă în ceea ce priveşte formalităţile de poliţie, vamă şi sănătate în timpul călătoriei, să aibă asupra sa şi să prezinte autorităţilor, după caz, cartea de identitate sau paşaportul (valabile mai mult de 6 luni de la data plecării) şi poliţa de asigurare medicală (dacă a încheiat-o). Responsabilitatea pentru actele personale îi revine exclusiv pelerinului.

Cazările sunt la hoteluri clasificate local pe număr de stele, conform confortului, în camere de 2-3 paturi, cu grup sanitar propriu. Dacă  pelerinul optează la înscriere în privinţa cazării pentru preferinţa „single”, Centrul de Pelerinaj va ţine cont de aceasta. Diferenţa se suportă de către pelerin, la înscriere. Cei care poartă nume de familie diferit sau au domicilii diferite şi doresc să fie cazaţi împreună, trebuie să prezinte la înscriere şi Certificatul de căsătorie.

Pelerinul are obligaţia de a fi punctual, de a purta permanent actul de identitate pe toată durata pelerinajului şi de a respecta indicaţiile conducătorului de grup, fiind direct răspunzător şi suportând toate consecinţele ce decurg din nerespectarea acestora.

Centrul de Pelerinaj îşi rezervă dreptul de a nu înscrie persoane care au creat greutăţi în pelerinajele anterioare.

 

B) PENTRU PELERINAJE INTERNE

Înscrierile se fac în mod similar cu pelerinajele externe, cu menţiunea că plăţile se fac numai în lei, iar termenele limită de achitare sunt modificate, astfel:

- pentru pelerinajele de 1 zi: cu maxim 7 zile înaintea plecării este necesară achitarea integrală;

- pentru pelerinajele de mai multe zile, intervenind şi rezervarea cazării, termenul limită de achitare integrală este de 14 zile înaintea plecării;

- Neachitarea în aceste termene, precum şi neprezentarea în timp util la locul şi momentul îmbarcării pentru plecare au ca şi consecinţă pierderea dreptului de participant şi a banilor depuşi.

- Centrul de Pelerinaj îşi rezervă dreptul de a nu înscrie persoane care au creat greutăţi în pelerinajele anterioare.

Punctualitatea este o responsabilitate a fiecăruia, pe întregul parcurs al pelerinajului; cei care nu o respectă suportă toate consecinţele ce decurg din aceasta.

Alte articole despre: