frescă

  • Pronaosul Mănăstirii Cozia - mormintele și fațada sudică

    „Sala-tezaur” a Mănăstirii Cozia

    Sub aspect patrimonial, pronaosul Mănăstirii Cozia este o adevărată „sală-tezaur” pentru că ea adăpostește nu numai mormintele voievodale, ci şi cea mai veche realizare în frescă din această vatră monahală, datând din secolul al XIV-lea.

    4 Noiembrie 2018